Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Terveet tilat 2028 -ohjelman etenemistä käsiteltiin parlamentaarisessa keskustelussa

opetus- ja kulttuuriministeriösosiaali- ja terveysministeriövaltioneuvoston viestintäosastoympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 17.2.2021 14.53
Tiedote 93/2021

Terveet tilat 2028 -ohjelman ajankohtaiset asiat ja hallitusohjelman sisäilmakirjausten eteneminen olivat aiheena keskiviikkona 17. helmikuuta järjestetyssä parlamentaarisessa keskustelutilaisuudessa. Tilaisuudessa puheenvuoron käyttivät kuntaministeri Sirpa Paatero, opetusministeri Jussi Saramo, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Puheenvuoroissa korostuivat sisäilma-alaan liittyvän osaamisen ja tutkimuksen merkitys. Osaamista tulee kehittää ja lisätä eri osa-alueilla - esimerkiksi terveellisten ja laadukkaiden tilojen hankintataidoissa on parannettavaa. Riittävillä resursseilla ja muun muassa tutkitun tiedon lisäämisellä on mahdollista viedä eteenpäin Terveet tilat 2028 -ohjelmaa ja hallitusohjelman sisäilmakirjauksia. Tahtotilana on yhdessä edistää julkisten rakennusten sisäilmaongelmien korjaamista ja parantaa tilojen käyttäjien ja sisäilmasta oireita saavien huomioon ottamista. On tärkeää kuulla tilojen käyttäjien kokemuksia. Ohjelman toivottiin tuottavan selkeitä ohjeistuksia. Tähän vastataan muun muassa hiomalla Terveet tilat -toimintamallia käytännönläheisemmäksi.

Terveet tilat 2028 -ohjelma ylläpitää säännöllistä keskusteluyhteyttä eduskuntaan. Aika ajoin järjestettävien parlamentaaristen keskustelutilaisuuksien lisäksi ohjelman sihteeristön edustajat käyvät tarkastusvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan kuultavina pyydettäessä. Myös eduskunnan kansanedustajien sisäilmaryhmän kokouksissa sihteeristö vierailee säännöllisesti. Tämän lisäksi ohjelman toteutuksesta raportoidaan vuosittain hallituksen vuosikertomuksessa. 

Terveet tilat 2028 -ohjelma etenee kohti 10-vuotista tavoitettaan

Hallituksen 10-vuotista toimintaohjelmaa toteuttavissa ministeriöissä on käynnissä runsaasti toimia ohjelman tavoitteen saavuttamiseksi. Ministeriöissä on valmisteilla muun muassa selvityksiä ja ohjeistuksia ohjelman eri osa-alueilta.

Ohjelman yhteisenä ponnistuksena julkaistiin lokakuussa 2020 Terveet tilat -toimintamalli kuntien hyödynnettäväksi sisäilmaongelmien ratkaisemiseen ja niiden ennalta ehkäisyyn. Terveet tilat 2028 -ohjelman toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan sen toimikauden ajan. Ohjelman ensimmäinen vaikuttavuusarviointi käynnistetään kevään 2021 aikana. Vaikuttavuusarviointi toistetaan säännöllisesti ohjelman tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi.

Suuret lainsäädäntöuudistukset ja hankkeet tukevat Terveet tilat 2028 -ohjelmaa

Sen lisäksi, että Terveet tilat 2028 -ohjelma etenee mukana olevissa ministeriöissä lukuisin toimenpitein, ohjelma huomioi muut käynnissä olevat hankkeet ja uudistukset. Ympäristöministeriössä maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus etenee pian lausuntokierrokselle. Sosiaali- ja terveysministeriössä käynnissä olevassa sosiaaliturvauudistuksessa on tarkoitus selvittää diagnostisten kriteerien lisäksi myös toimintakykyyn liittyvien kriteerien käyttöä. 

Suomen ensimmäisen kansallisen julkisten hankintojen strategian toimeenpano on aloitettu valtiovarainministeriön johdolla. Lisäksi valtiovarainministeriö on käynnistänyt hankkeen, jossa muodostetaan kokonaiskuva kaikista kuntien ja kuntakonsernien omistamista tiloista sekä luodaan tietokanta ja malli kiinteistö- ja rakennustietojen ylläpidolle. Näiden hankkeiden tuottamaa tietoa hyödynnetään Terveet tilat 2028 -ohjelman toteuttamisessa. 

Lisätietoja: hankejohtaja Katja Outinen, p. 0295 161 156, katja.outinen(at)vnk.fi ja projektisuunnittelija Noora Mahlavuori, p. 029 516 0486, noora.mahlavuori(at)vnk.fi, valtioneuvoston kanslia


Terveet tilat 2028 -ohjelmaa koordinoi valtioneuvoston kanslia. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen tilojen sisäilmaongelmien ennaltaehkäisystä ja sisäilma-alaan liittyvän osaamisen ja koulutuksen kehittämisestä. Sosiaali- ja terveysministeriön vastuualueelle kuuluu laajasti terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Ympäristöministeriö vastaa terveellisten tilojen rakentamiseen liittyvästä ohjaus- ja kehitystyöstä. Ohjelman johtoryhmässä edustettuna on myös valtiovarainministeriö.

Aino-Kaisa Pekonen Annika Saarikko Jussi Saramo Krista Kiuru Krista Mikkonen Sirpa Paatero