Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Verkkopalvelumme uudistuvat. Valtioneuvoston kanslian vnk.fi-sivusto siirtyy osaksi valtioneuvosto.fi-palvelua keskiviikkona 24.4. Uudistus saattaa aiheuttaa tilapäisiä häiriöitä ja puutteita sivustojen toiminnassa.

Tutkimus: Energiaveronpalautukset ovat tehottomia

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 19.12.2016 10.00
Tiedote 557/2016

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) ei löytänyt tutkimuksessaan yhteyttä energiaveropalautusten ja kilpailukyvyn mittareiden välillä. Tutkimuksessa tarkasteltiin vuoden 2011 energiaverouudistusta. VATT tutki, miten teollisuuden noin 200 miljoonan euron energiaveropalautukset vaikuttivat useisiin kilpailukyvyn mittareihin ja kuinka liikennepolttoaineiden verotuksen muutokset vaikuttivat kuluttajahintoihin.

Palautukset eivät vaikuttaneet yritysten menestykseen

Tilastollisessa analyysissä ei havaittu yhteyttä energiaveronpalautusten ja kilpailukyvyn mittareiden välillä. Energiaveronpalautukset eivät siis ole vaikuttaneet yritysten menestykseen tai sen puutteeseen.

Tutkimuksen perusteella energiaveronpalautukset voivat vääristää kilpailua, sillä ne kohdentuvat valikoiduille toimialoille ja vain suurimmille yrityksille toimialojen sisällä. Kun suuryritykset voivat saada takaisin yli 80 prosenttia maksamistaan energiaveroista, samojen toimialojen pienten yritysten palautusprosentit jäävät huomattavasti pienemmiksi tai peräti nollaan.

Paperi-, kemian- ja metalliteollisuuden yritykset saavat kokonaisuudessaan liki 85 prosenttia kaikista palautuksista. Suuri osa näistä on kansainvälisiä suuryrityksiä.

Tutkimus perustui yksityiskohtaisiin tietoihin kaikista energiaveroleikkurin piiriin kuuluneista yrityksistä 2010–2014. VATT:n analyysissä tarkasteltavana oli seitsemän erilaista kilpailukyvyn mittaria: tuottavuus, liikevaihto, nettovoittomarginaali, pääoman tuottoaste, viennin arvo, työllisten määrä ja viennin osuus liikevaihdosta. 

Kuluttaja maksaa 70 prosenttia polttoaineverojen korotuksista

VATT analysoi raportin toisessa osassa liikennepolttoaineiden verotukseen vuonna 2011 tehtyjen muutosten vaikutuksia kuluttajahintoihin. Dieselin valmistevero nousi vuoden 2012 alussa yhteensä 10,55 senttiä litralta ja bensiinin valmistevero 2,34 senttiä litralta.

Tulosten mukaan noin 70 prosenttia dieselin veronkorotuksesta siirtyi kuluttajahintoihin. Tutkimuksessa havaitaan lisäksi, että dieselin verotetut litramäärät kasvavat voimakkaasti juuri ennen veromuutosta, mikä tarkoittaa sitä, että verouudistusta ennakoitiin selvästi.

Hanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Tutkimusraportti: Vuoden 2011 energiaverouudistuksen arviointia

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoja:

Tutkimusohjaaja Marita Laukkanen, VATT, p. 0295 519 429

Erikoistutkija Kimmo Ollikka, VATT p. 0295 519 437

Erikoistutkija Saara Tamminen, VATT, p. 0295 519 450

Erikoistutkija Jarkko Harju, VATT, p. 0295 519 410

[email protected]