Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ulkomaankaupan kehitys, koronakriisi ja talouden suhdanneherkkyys – tutkimushanke käynnistyy

14.12.2020 11.18

Millaista roolia globaalit arvoketjut näyttelivät koronakriisin talousvaikutusten välittäjinä? Mihin suuntaan kansainvälisen kaupan rakenteet ovat kehittymässä koronan jälkeisessä maailmassa? Miten Suomen asema kansainvälisissä arvoketjuissa muuttuu ja miten se vaikuttaa talouden suhdanneherkkyyteen ja kriisinsietokykyyn?

Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia joulukuussa 2020 käynnistyneessä talousneuvoston tietotarpeita palvelevassa tutkimushankkeessa Arvoketjut, kansainvälinen kauppa ja talouden haavoittuvuus. Hankkeen toteutuksesta vastaa Etlatieto Oy ja se rahoitetaan valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoista. Hankkeen on määrä valmistua lokakuussa 2021.

Hankkeen esittely VNTEAS-sivuilla