Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtio järjestää Fortumille siltarahoituksen johdannaismarkkinatilanteen hallitsemiseksi

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 6.9.2022 9.58
Tiedote

Suomen valtio järjestää määräaikaisen siltarahoituksen Fortum Oyj:lle pohjoismaisten sähkön johdannaismarkkinoiden vaikean tilanteen hallitsemiseksi. Järjestelyllä pyritään Fortumin likviditeettireservien vahvistamiseen ja tämän kautta suomalaisen energiahuollon turvaamiseen.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut kokouksessaan 30.8.2022, että Suomen valtio Fortumin merkittävänä osakkeenomistajana järjestää valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston johdolla enintään 2.350.000.000 euron markkinaehtoisen ja määräaikaisen siltarahoituksen Fortumille. Rahoituksella pyritään varmistamaan energiamarkkinoiden häiriöttömät toimintaedellytykset Suomessa, ja se järjestetään valtion kokonaan omistaman erityistehtäväyhtiö Solidium Oy:n kautta.

Fortum on valtio-omistajalle strateginen enemmistöomistus, jonka toiminnan turvaamiseen kohdistuu merkittäviä yhteiskunnallisia, huoltovarmuuteen liittyviä ja taloudellisia intressejä. Nykyisessä energiakriisissä valtio pyrkii varmistamaan, että yhtiö pystyy toteuttamaan tehtäväänsä eli tuottamaan sähköä Suomessa häiriöttömästi ja riittävästi kaikissa olosuhteissa. Samalla pyritään turvaamaan yhtiön pidemmän aikavälin toiminta- ja investointikyky suomalaisilla energiamarkkinoilla. Valtioneuvosto esitti laajempia sähkön johdannaismarkkinoita vakauttavia toimia 4.9.2022.

Ennätyksellisen nopeasti kohonnut sähköjohdannaisten hinta, sekä hinnan pysyminen korkealla tasolla, on johtanut ennennäkemättömän suuriksi kohonneisiin sähkön hintasuojausten vakuusvaatimuksiin. Solidium järjestää Fortumille yhtiön likviditeettipositiota turvaavan markkinaehtoisen ja määräaikaisen siltarahoituksen tämän varautuessa poikkeukselliseen hintakehitykseen, kunnes suojausten kohteena olevat sähköerät menevät toimitukseen ja vakuudet palautuvat.

Tämän poikkeuksellisen tilanteen vuoksi on Solidiumin ylimääräinen yhtiökokous osakkeenomistajan päätöksenä 6.9.2022 päättänyt myöntää Fortumille välittömästi nostettavissa olevan lainafasiliteetin, jonka keskeiset ehdot ovat seuraavat:

  •  lainan määrä enintään 2.350.000.000 euroa
  • laina-aika enintään 12 kk
  • lainalle maksettava marginaali 10 %/12 %, todellinen vuosikorko koko lainasummalle, koko laina-ajalle ilman osakekomponenttia 14,2 % 
  • järjestelyyn sisältyy osakekomponentti; lainaa nostettaessa Solidiumille suunnataan maksuton osakeanti, jossa Solidiumilla on oikeus merkitä Fortumin uusia osakkeita määrä, joka vastaa 1 %:a Fortumin kaikista osakkeista osakeannin jälkeen. Osakeannin toteuttaminen edellyttää Fortumin yhtiökokouksen hyväksyntää.
  • lainan ensimmäinen osa on nostettava 30.9.2022 mennessä.
  • Fortumin hallituksen ja johdon palkitsemista rajoitetaan

"Euroopan energiakriisi on seurausta Venäjän päätöksestä käyttää energiaa aseena. Suomen valtion tavoitteena Fortumin merkittävänä osakkeenomistajana on varmistaa energiamarkkinoiden häiriöttömät toimintaedellytykset Suomessa. Lainajärjestely on markkinaehtoinen ja järjestely on luonteeltaan ja ehdoiltaan tarkoitettu viimesijaiseksi vaihtoehdoksi ja Fortumin likviditeettivarojen vahvistamiseksi", toteaa Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen.

Lisätiedot: Finanssineuvos Maija Strandberg, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, p. 050-407 8423
Ministeri Tuppuraisen haastattelupyynnöt: erityisavustaja Roosa Pöyhönen p. 0295 160 866