Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtio on sitoutunut jatkamaan saamelaisten totuus- ja sovintokomission työtä

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 7.6.2022 13.35
Tiedote 374/2022

Valtio on edelleen hyvin sitoutunut Saamelaisten totuus- ja sovintokomission työhön ja pitää aloitettua prosessia erittäin tärkeänä ja historiallisesti merkittävänä. Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio on Suomessa ensimmäistä kertaa toteutettava totuus- ja sovintoprosessi. On ymmärrettävää, että komission haasteellisen ja vaikean työn aloittaminen on ollut aikaa vievää.

”Toivon, että komissio pääsee jatkamaan tärkeää työtään mahdollisimman pian alkuvaikeuksista huolimatta. Valtion puolella komission työhön ollaan sitoutuneita ja prosessi nähdään ainutlaatuisen tärkeänä”, valtiosihteeri Henrik Haapajärvi sanoo. 

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission työn tulevaisuus on ollut julkisuudessa esillä, sillä komission jäsenille Miina Seurujärvelle ja Heikki J. Hyväriselle myönnettiin ero komissaarin tehtävästä 25. toukokuuta 2022 pidetyssä valtioneuvoston yleisistunnossa, ja komission pääsihteeri Anni-Kristiina Juuso on eronnut komission pääsihteerin virasta 22. toukokuuta 2022. 

Muuttuneesta tilanteesta on käyty hyvää vuoropuhelua komission asettajatahojen eli Saamelaiskäräjien, Kolttien kyläkokous ja valtion kesken. Myös komissiota ja sen sihteeristöä on kuultu.

Komissaarien erojen myötä komissio on tehnyt omia sisäisiä väliaikaisjärjestelyjä. Komissio arvioi jo kesän aikana, näkeekö se tarpeelliseksi hakea lisäaikaa ja -rahoitusta työlleen. Valtion puolella on halua ratkaista komission aika- ja resurssikysymyksiä sekä muita esille nousseita huolia yhdessä kaikkien osapuolien kanssa. On tärkeää, että komission työlle varataan siihen tarvittavat riittävät resurssit.

Valtioneuvosto asetti Saamelaisten totuus- ja sovintokomission tiiviissä yhteistyössä Saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen kanssa 28. lokakuuta 2021. Komission toimikausi jatkuu 2023 loppuun. 

Komission työn tavoitteena on koota saamelaisten kokemukset Suomen valtion ja eri viranomaisten toimista ja siitä, millaisia vaikutuksia ja seurauksia toimilla on saamelaisille ja tehdä tämä tieto näkyväksi. 

Lisätietoja: erityisasiantuntija Nina Brander, p. 0295 160 347, valtioneuvoston kanslia