Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtio valmistelee Finavian pääomittamista

Valtioneuvoston viestintäosasto
22.10.2020 9.01
Tiedote 665

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on päättänyt puoltaa valtuuksien hakemista eduskunnalta valtion lentokenttäyhtiö Finavian pääomittamiseksi 350 miljoonalla eurolla. Pääomitus on tarpeen koronakriisiin vastaamiseksi ja yhtiön tulevaisuuden turvaamiseksi.

Suomen valtio vastuullisena omistajana valmistelee yhtiön pääomittamista 350 miljoonalla eurolla yhtiön rahoitusaseman vahvistamiseksi. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut, että eduskunnalta haetaan valtuutta Finavian pääomittamiseksi vuoden 2021 talousarvion yhteydessä.

Yhtiö tarvitsee lisäpääomituksen, koska koronaviruksen aiheuttama muutos lentomatkustuksen määrässä on ollut dramaattinen. Pandemian puhkeamisen jälkeen Finavian lentoasemien kautta on kulkenut noin 90 prosenttia vähemmän matkustajia kuin vuotta aiemmin. Sekä kansainväliset että Suomen sisäiset lentoyhteydet ovat Suomen kansantaloudelle välttämättömiä. 

“Koronakriisin vaikutukset globaaliin lentoliikenteeseen ovat pitkittymässä. Finavian lentoasemien matkustajamäärät ovat suorastaan romahtaneet, eikä niiden valitettavasti odoteta palautuvan nopeasti pandemiaa edeltäneelle tasolle. Valtio pitkäjänteisenä omistajana haluaa kehittää Finavian kilpailukykyä ja siten varmistaa, että koko Suomessa on tulevaisuudessakin edellytykset hyviin kotimaisiin ja kansainvälisiin lentoyhteyksiin”, sanoo valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen.

Valtiolla on strateginen intressi Finavian omistamisessa. Intressin mukaisesti yhtiön tehtävä on kotimaisten ja kansainvälisten lentoyhteyksien tarjonnan varmistaminen Suomen lentoasemaverkostoa kehittämällä ja ylläpitämällä.

Finavia toteuttaa parhaillaan suurta kehitysohjelmaa, johon kuuluvat esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennushanke sekä Lapin lentoasemien kehittäminen. Kehitysohjelma on tarkoituksenmukaista viedä loppuun pandemiasta aiheutuneesta matkustajamäärien pudotuksesta huolimatta. Matkustamisen arvioidaan palautuvan pandemiaa edeltävälle tasolle pitkällä aikavälillä, ja investointi luo mahdollisuudet lentoliikenteen vastuulliselle kasvulle kriisin jälkeen. 


Lisätiedot: erityisavustaja Tino Aalto, p. 050 436 9188, osastopäällikkö Kimmo Viertola, p. 029 516 0026 ja finanssineuvos Minna Pajumaa, p. 029 516 0147