Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvosto asetti parlamentaarisen työryhmän laatimaan pitkäjänteisen tutkimus- ja kehittämisrahoituksen suunnitelman

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 7.4.2022 15.03
Tiedote 232/2022

Valtioneuvosto on asettanut parlamentaarisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmän (TKI-työryhmä) 2022 laatimaan kehyskautta pidemmän tutkimus- ja kehittämisrahoituksen suunnitelman ja seuraamaan vuonna 2021 toimineen parlamentaarisen TKI-työryhmän linjausten toimeenpanoa.

Nyt asetettu työryhmä jatkaa vuonna 2021 toimineen parlamentaarisen TKI-työryhmän työtä. Joulukuussa 2021 valmistuneessa TKI-työryhmän loppuraportissa kaikki eduskuntaryhmät sitoutuivat tavoitteeseen tutkimus- ja kehittämismenojen nostamisesta neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. TKI-työryhmä esitti, että valtion T&K-rahoituksen kasvattamiseksi säädetään T&K-rahoituslaki ja että lain rinnalla laaditaan parlamentaarisesti lakisääteinen kehyskautta pidempi T&K-rahoituksen suunnitelma. Suunnitelma vahvistaa sitoutumista T&K-rahoituksen ja -toiminnan edistämiseen sekä täsmentää rahoituksen sisältöä ja käyttöä. Työryhmä esitti myös pysyvän ja nykyistä laaja-alaisemman T&K-toiminnan verokannustimen käyttöönottoa. 

Parlamentaarisen TKI-työryhmän 2022 tehtävänä on laatia pitkäjänteinen, kehyskautta pidempi T&K-rahoituksen suunnitelma, toimia T&K-rahoituslain valmistelun seurantaryhmänä sekä seurata kokonaisuudessaan vuonna 2021 toimineen työryhmän linjausten toimeenpanoa.

Työryhmässä on jäsenet kaikista eduskuntavaalien perusteella muodostetuista eduskuntaryhmistä. Työryhmän puheenjohtajan toimii kansanedustaja Matias Mäkynen. Työryhmän pysyvät asiantuntijat ja sihteeristö tulevat valtioneuvoston kansliasta, valtiovarainministeriöistä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja työ- ja elinkeinoministeriöstä. 

Työryhmän toimikausi päättyy 31.3.2023. 

Lisätietoja: pääministerin talouspoliittinen erityisavustaja Joonas Rahkola, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 998 ja tiedeasiantuntija Antti Pelkonen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 533.