Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Statsrådet fattade beslut om teman för den strategiska forskningen 2021

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 1.10.2020 14.41
Pressmeddelande 617/2020

Vid sitt allmänna sammanträde torsdagen den 1 oktober fattade statsrådet beslut om temaområden och prioritering för den strategiska forskningen 2021. Temaområdena är Förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar, Förlusten av biologisk mångfald i ett miljö- och samhällsperspektiv samt Pandemier som utmaning för samhället. Dessutom fastställde statsrådet att välfärd ska beaktas som en övergripande prioritering i alla temaområden 2021.

Statsrådet har fastställt de centrala temaområdena och prioriteringen för den strategiska forskningen efter att ha fått ett initiativ av rådet för strategisk forskning. Som bevillningsfullmakt för forskningsfinansieringen för 2021 föreslås 55,631 miljoner euro. Rådet för strategisk forskning informerar separat om tidsplanen för ansökningsomgången.

Med strategisk forskning avses långsiktig, problemfokuserad och vetenskapligt högklassig forskning som stöder samhällspolitiken och utvecklandet av samhällets funktioner och tjänster i syfte att finna lösningar på stora utmaningar och problem i samhället.

Rådet för strategisk forskning beslutar bland annat om programhelheter, organisering av ansökningsomgångar och val av forskningsprojekt. Dessutom ansvarar rådet för uppföljningen av projekten och utvärderingen av deras genomslagskraft. Vid valet av projekt som ska finansieras betonas forskningens kvalitet, samhälleliga betydelse och genomslagskraft.

Ytterligare information:

Seppo Määttä, avdelningschef, tfn 0295 160 598, statsrådets kansli, och Joonas Rahkola, statsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 16001, förnamn.efternamn(at)vnk.fi