Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvosto uudisti tutkimus- ja innovaationeuvostoa koskevan asetuksen

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 5.10.2023 13.43
Tiedote

Valtioneuvosto antoi 5.10.2023 asetuksen tutkimus- ja innovaationeuvostosta. Uudessa asetuksessa tutkimus- ja innovaationeuvoston tehtäviä laajennetaan, kokoonpanoa uudistetaan ja valmisteluresursseja vahvistetaan. Tutkimus- ja innovaationeuvoston uudistamisesta linjattiin pääministeri Orpon hallituksen ohjelmassa ja parlamentaarisen TKI-työryhmän 2022 loppuraportissa.

Neuvoston uusia tehtäviä ovat aloitteiden teko kansallisiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategiavalinnoiksi, tutkimus- ja innovaatiopolitiikan alan maakuvan edistäminen, ehdotusten teko tutkimus- ja kehittämisrahoituksen kohdentamisesta sekä valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024-2030 annetun lain toimeenpanon sekä monivuotisen T&K-rahoituksen suunnitelman valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittaminen ja seuranta.

Pääministeri toimii aiempaan tapaan neuvoston puheenjohtajana. Neuvoston kokoonpanoa uudistetaan siten, että myös valtiovarainministeri on jatkossa neuvoston jäsen. Lisäksi neuvoston ministerijäseniä ovat tiede- ja kulttuuriministeri, elinkeinoministeri ja yhdestä kolmeen muuta valtioneuvoston nimittämää ministeriä. Neuvostoon kuuluu lisäksi kuudesta seitsemään muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto nimittää. Neuvoston varapuheenjohtajia on jatkossa kolme, joista yksi on ministeri, yksi elinkeinoelämän edustaja ja yksi tiedeyhteisön edustaja. Valmisteluresursseja vahvistetaan asettamalla neuvostolle päätoiminen sihteeristö, jota johtaa valtioneuvoston kansliaan sijoittuva pääsihteeri.

Tutkimus- ja innovaationeuvoston uudistamisella tavoitellaan kansallisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan johtamisen ja koordinaation parantamista, entistä vahvempaa vaikuttavuutta sekä poikkihallinnollisuuden voimistumista. Uudistus vahvistaa tutkimus- ja innovaationeuvoston asemaa ja resursseja sekä luo sille edellytykset vastata tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kokonaisvaltaisen johtamisen ja kehittämisen tarpeisiin.

Asetusluonnos oli lausuntokierroksella 22.8.-12.9.2023. Lausunnoissa uudistusta tuettiin laajasti.

Tutkimus- ja innovaationeuvosto on valtioneuvoston jäsenistä sekä ulkopuolisista asiantuntijajäsenistä koostuva neuvoa antava valtionhallinnon toimielin, jonka tarkoituksena on hyvinvointia, sivistystä, sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kasvua ja kilpailukykyä tukevan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittäminen. 

Valtioneuvoston on määrä asettaa tutkimus- ja innovaationeuvosto syksyn aikana.

Lisätietoja: pääministerin erityisavustaja Henrik Vuornos, p. 050 408 44 22, tiedeasiantuntija Antti Pelkonen, p. 0295 160 533, valtioneuvoston kanslia, [email protected]