Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat 13.9.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 12.9.2023 15.36
Tiedote 381/2023

Asialistoihin saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston yleisistunto

Valtioneuvoston kanslia

Hallitusneuvos Arno Liukko, p. 0295 160 175
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Adlercreutz, Rantanen, Bergqvist ja Ikonen)

Osastopäällikkö Jari Luoto, p. 0295 160 965
- Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenehdokkaan nimeäminen

Ulkoministeriö

Henkilöstöjohtaja Kirsti Pohjankukka, p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi
- Ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen viran täyttäminen
- Ulkoministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Oikeusministeriö

Lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö Mari Aalto, p. 0295 150 502
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle alusten pakkomyynnin kansainvälisistä vaikutuksista tehdystä Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksesta

Lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, p. 0295 150 260
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle aikuisten rajatylittävää suojelua koskevista komission säädösehdotuksista

Erityisasiantuntija, esittelijä Katja Repo, p. 0295 150 085
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta annetun direktiivin 2012/29/EU muuttamisesta

Sisäministeriö

Kansliapäällikkö Kirsi Pimiä, p. 0295 418 803
- Sisäministeriön viestintäjohtajan viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Finanssineuvos Tero Meltti, p. 0295 530 770
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ylijohtaja Esko Ranto, p. 0295 330 115
- Arviointi- ja avustustoimikunnan asettaminen
- Valtion liikuntaneuvoston asettaminen
- Valtion nuorisoneuvoston asettaminen

Hallintojohtaja Jussi-Pekka Moisio, p. 0295 330 270
- Opetus- ja kulttuuriministeriön henkilöstöpäällikön määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Maa- ja metsätalousministeriö

Neuvotteleva virkamies Marja Savonmäki, p. 0295 162 280
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvien lisäysaineiston tuotannosta ja markkinoinnista

Neuvotteleva virkamies Sanna Paanukoski, p. 0295 162 449
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi metsänviljelyaineiston tuotannosta ja markkinoinnista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/2031 ja 2017/625 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 1999/105/EY kumoamisesta (metsänviljelyaineistoasetus)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallitusneuvos Virve Haapajärvi, p. 0295 047 027
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen, p. 0295 064 922
- Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) osarahoitettavien Interreg Aurora ja Interreg Central Baltic -yhteistyöohjelmien 2021–2027 ohjelmamuutokset

Erityisasiantuntija, esittelijä Katariina Särkänne, p. 0295 047 440
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan unionin ja Euratomin irtisanoutumisesta energiaperuskirjasta tehdystä sopimuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Henkilöstö- ja hallintojohtaja Liisa Perttula, p. 0295 163 521
- Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ylijohtajan viran täyttäminen

Hallitussihteeri Ida Hakanen, p. 0295 163 173
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi mielenterveyslain ja hallinto-oikeuslain 7 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Erityisasiantuntija Suvi Borgström, p. 0295 250 342
- Valtioneuvoston asetus Suomen luontopaneelista

Tasavallan presidentin esittely

Ulkoministeriö

Henkilöstöjohtaja Kirsti Pohjankukka, p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi