Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtionhallinnon poikkeusoloja ja puolustustilaa koskevat viestintäohjeistukset uudistetaan

Statsrådets kommunikationsavdelning 16.1.2020 8.13
Uutinen 1/2020

Valtioneuvoston kanslia on asettanut työryhmän selvittämään valtionhallinnon poikkeusoloja ja puolustustilaa koskevien viestintäohjeistusten uudistamistarpeita ja laatimaan ehdotuksen uudistetuksi ohjeeksi.

Työryhmän valmistelema ohje muodostaa yhdessä 20.12.2019 voimaan tulleen valtionhallinnon tehostetun viestinnän ohjeen kanssa kokonaisuuden, jossa määritellään viranomaisten viestinnän periaatteet, vastuut ja organisoituminen erilaisissa turvallisuustilanteissa.

Vuosina 2007 ja 2013 voimaan tulleet valtionhallinnon häiriötilanteiden ja poikkeusolojen viestintäohjeet keskittyivät normaalioloista poikkeavien tilanteiden hallintaan ja viestintään. Joulukuussa 2019 voimaan tullut Valtionhallinnon tehostetun viestinnän ohje muutti edeltäjiensä painotusta. Siinä ei käsitellä poikkeusoloja ja puolustustilaa, vaan kiinnitetään huomiota normaaliolojen tehostettuun viestintään sekä informaatiovaikuttamisen havaitsemiseen ja vastaamiseen. Nyt asetettu työryhmä valmistelee poikkeusolojen ja puolustustilan aikaiselle viestinnälle oman, erillisen ohjeistuksen, jossa tarkennetaan lisäksi normaaliolojen viestinnällistä varautumista ja valmiuden nostamista. Erilliset ohjeet on katsottu tarpeellisiksi, koska poikkeusoloja varten on olemassa erillisiä oikeudellisia määräyksiä ja lakeja.

Työryhmässä on edustus valtioneuvoston kansliasta, tasavallan presidentin kansliasta, ulkoministeriöstä, puolustusministeriöstä, sisäministeriöstä, Turvallisuuskomitean sihteeristöstä ja Pääesikunnasta. Työryhmän toimikausi on 20.1.2020-31.12.2020 ja sen puheenjohtajana toimii valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski valtioneuvoston kansliasta.

Työryhmän asettamispäätös

Lisätietoja: valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski (työryhmän puheenjohtaja), p, 040 536 4821, valtioneuvoston kanslia sekä erityisasiantuntija Kirsti Haimila (työryhmän varapuheenjohtaja), p. 0295 140 122, puolustusministeriö