Ajankohtaista

Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
VNK valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus poikkeusolot 5.3.2021 12.00
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86 ja 88 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
VNK valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus poikkeusolot 5.3.2021 12.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 4.3.2021 13.00
Poikkeusolojen toteaminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot SARS-CoV-2-virus 1.3.2021 12.30
Ministerityöryhmän pääsihteerin vaihdos
VNK valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2021 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 11.2.2021 13.00