Ajankohtaista

Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2021 13.00
Hallituksen kirjelmä eduskunnalle hallituksen esityksen (HE 39/2021 vp) peruuttamisesta
VNK valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus poikkeusolot 31.3.2021 20.00
Ministerityöryhmän pääsihteerin vaihdos
VNK valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2021 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2021 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta
VNK valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus poikkeusolot 25.3.2021 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2021 13.00
Valtioneuvoston kanslian lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2021 13.00