Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 21.1.2021 13.00
Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmän asettaminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus 14.1.2021 13.00
Talousneuvoston kokoonpanon muuttaminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 14.1.2021 13.00
Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 7.1.2021 13.00
Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 7.1.2021 13.00
Valtiosihteerin virkavala
VNK valtioneuvoston yleisistunto 7.1.2021 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2020 13.00
Ministeri Saramon virka- ja tuomarinvakuutus
VNK valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 14.00
Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 14.00
Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
VNK valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 14.00
Työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä
VNK valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 14.00