Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2022 13.00

Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

VNK valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2022 13.00

Muutoksia ministerityöryhmien kokoonpanoissa

VNK valtioneuvoston yleisistunto 18.8.2022 13.00

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 4.8.2022 8.00

Valtiosihteerin virkavakuutus

VNK valtioneuvoston yleisistunto 4.8.2022 8.00

Ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä

VNK valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 9.40

Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

VNK valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 9.40

Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettava vapaa

VNK valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 9.40

Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 9.40

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 30.6.2022 13.00

Valtioneuvoston kanslian hallitusneuvoksen viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 9.45