Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenehdokkaan nimeäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 13.9.2023 13.00

Ministerityöryhmien pääsihteerien ja sihteeristöjen määrääminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 7.9.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virkaan nimittäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 7.9.2023 13.00

Talousneuvoston asettaminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 17.8.2023 13.00

Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettava vapaa

VNK valtioneuvoston yleisistunto 10.8.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslian rakennusneuvoksen viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 10.8.2023 13.00

Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettava vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 3.8.2023 13.00