Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Poikkeusolojen toteaminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 16.3.2020 13.30
Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavan vapaan
VNK valtioneuvoston yleisistunto 5.3.2020 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 27.2.2020 13.00
Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 20.2.2020 13.00