Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

EU-asioiden komitean asettaminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 13.1.2022 13.00

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 13.1.2022 13.00

Koronaministerityöryhmän asettaminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus 30.12.2021 13.30

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2021 13.30

Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

VNK valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 11 §:n muuttamisesta

VNK valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 9.12.2021 13.00

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 9.12.2021 13.00

Arvonimien myöntäminen

VNK tasavallan presidentin esittely 3.12.2021 11.00

Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 2.12.2021 13.00