Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 30.6.2022 13.00

Valtioneuvoston kanslian hallitusneuvoksen viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 9.45

Arvonimien myöntäminen

VNK tasavallan presidentin esittely 10.6.2022 11.00

Ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä

VNK valtioneuvoston yleisistunto 7.6.2022 15.15

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 7.6.2022 15.15

Muutoksia ministerityöryhmien kokoonpanoissa

VNK valtioneuvoston yleisistunto 7.6.2022 15.15

Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

VNK valtioneuvoston yleisistunto 7.6.2022 15.15

Talousneuvoston kokoonpanon muuttaminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 7.6.2022 15.15