Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Talousneuvoston kokoonpanon muuttaminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 16.8.2018 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 16.8.2018 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 5.7.2018 13.00
Arvonimien myöntäminen
VNK tasavallan presidentin esittely 27.6.2018 11.30
Hankkeen johtoryhmän ja pääsihteeristön asettaminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 27.6.2018 11.00
Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
VNK valtioneuvoston yleisistunto 27.6.2018 11.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 27.6.2018 11.00
Tasavallan presidentin kanslian kansliapäällikön virkavakuutus
VNK valtioneuvoston yleisistunto 20.6.2018 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 31.5.2018 13.00
Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 17.5.2018 13.00