Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00

Strategisen tutkimuksen teema-alueet ja painopiste vuodelle 2022

VNK valtioneuvoston yleisistunto 23.9.2021 13.00

Tasavallan presidentin kanslian kansliapäällikön virkavakuutus

VNK valtioneuvoston yleisistunto 23.9.2021 13.00

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 23.9.2021 13.00

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 12.8.2021 13.00

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 12.8.2021 13.00

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 12.8.2021 13.00

Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 12.8.2021 13.00

Valtiosihteerin virkavakuutus

VNK valtioneuvoston yleisistunto 12.8.2021 13.00