Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Muutos ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokoonpanossa
VNK valtioneuvoston yleisistunto 10.9.2020 13.00
Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
VNK valtioneuvoston yleisistunto 10.9.2020 13.00
Valtiosihteeriksi nimitetyn virkavakuutus
VNK valtioneuvoston yleisistunto 10.9.2020 13.00
Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 3.9.2020 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 27.8.2020 13.00
Muutos lautakunnan kokoonpanossa
VNK tasavallan presidentin esittely 21.8.2020 11.00
Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
VNK valtioneuvoston yleisistunto 20.8.2020 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 20.8.2020 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös etätyön käyttöä koskevan suosituksen antamisesta
VNK valtioneuvoston yleisistunto koronavirukset 13.8.2020 13.00