Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Lainsäädännön arviointineuvoston kokoonpanon muuttaminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.2.2024 13.00

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.2.2024 13.00

Tasavallan presidentin kanslian kansliapäällikön nimittäminen

VNK tasavallan presidentin esittely 28.2.2024 13.00

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 22.2.2024 13.00

Talousneuvoston kokoonpanon muuttaminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 15.2.2024 13.00

Valtionyhtiön pääomittaminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 15.2.2024 13.00

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00