Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Ministeri Sarkkisen virka- ja tuomarinvakuutus

VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.40

Ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä

VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.40

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.40

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.40

Ministerityöryhmien kokoonpanot

VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.40

Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.40

Talousneuvoston kokoonpanon muuttaminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.40

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.40

Valtiosihteeriksi nimitetyn virkavakuutus

VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.40

Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta

VNK tasavallan presidentin esittely 29.6.2021 13.30

Muutos ministerityöryhmän pääsihteeristössä

VNK valtioneuvoston yleisistunto 23.6.2021 11.00