Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Valtion enemmistöomisteisen Gasonia Oy:n jakautuminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2019 13.00
Valtion enemmistöomisteisen Gasum Oy:n jakautuminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2019 13.00
Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
VNK valtioneuvoston yleisistunto 12.9.2019 13.00
Ministerityöryhmien pääsihteerien nimeäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 5.9.2019 13.00
Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.8.2019 13.00
Talousneuvoston kokoonpanon muuttaminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 22.8.2019 10.00
Ministeri Kososen virkavala ja tuomarinvakuutus
VNK valtioneuvoston yleisistunto 9.8.2019 11.45
Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 9.8.2019 11.45
Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 9.8.2019 11.45
Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
VNK valtioneuvoston yleisistunto 9.8.2019 11.45
Työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä
VNK valtioneuvoston yleisistunto 9.8.2019 11.45