Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 28.2.2019 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 21.2.2019 13.00
Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 14.2.2019 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 24.1.2019 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen meripolitiikan linjauksista
VNK valtioneuvoston yleisistunto 24.1.2019 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 10.1.2019 13.00
Virkavapauden myöntäminen valtioneuvoston kanslian arviointineuvokselle
VNK valtioneuvoston yleisistunto 10.1.2019 13.00
Arvonimien myöntäminen
VNK tasavallan presidentin esittely 19.12.2018 13.30
Baltic Connector Oy:n osakkeiden luovuttaminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2018 13.00
Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
VNK valtioneuvoston yleisistunto 13.12.2018 13.00