Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.11.2018 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 25.10.2018 13.00
Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
VNK valtioneuvoston yleisistunto 18.10.2018 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 11.10.2018 13.00
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa Ratkaisuja työn murroksessa
VNK valtioneuvoston yleisistunto 11.10.2018 13.00
Virkavapauden myöntäminen valtioneuvoston kanslian finanssineuvokselle
VNK valtioneuvoston yleisistunto 4.10.2018 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 27.9.2018 13.00
Strategisen tutkimuksen teema-alueet ja painopiste vuodelle 2019
VNK valtioneuvoston yleisistunto 20.9.2018 13.00
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2019
VNK valtioneuvoston yleisistunto 20.9.2018 13.00