Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
VNK valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 17.3.2020 13.30
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi
VNK valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 17.3.2020 13.30
Poikkeusolojen toteaminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 16.3.2020 13.30
Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavan vapaan
VNK valtioneuvoston yleisistunto 5.3.2020 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 27.2.2020 13.00
Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 20.2.2020 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 13.2.2020 13.00