Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Valtiosihteereiden Minna Kelhä ja Olli-Poika Parviainen virkavakuutus
VNK valtioneuvoston yleisistunto 19.6.2019 14.30
Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
VNK valtioneuvoston yleisistunto 6.6.2019 14.15
Työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä
VNK valtioneuvoston yleisistunto 6.6.2019 14.15
Tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta
VNK tasavallan presidentin esittely 6.6.2019 14.00
Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.5.2019 12.05
Muutos EU-ministerivaliokunnan kokoonpanossa
VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.5.2019 12.05
Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.5.2019 12.05
Työnjaot valtioneuvostossa ja ministeriöissä
VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.5.2019 12.05
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
VNK tasavallan presidentin esittely 29.5.2019 12.00