Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Ministeri Kososen virkavala ja tuomarinvakuutus
VNK valtioneuvoston yleisistunto 9.8.2019 11.45
Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 9.8.2019 11.45
Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 9.8.2019 11.45
Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
VNK valtioneuvoston yleisistunto 9.8.2019 11.45
Työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä
VNK valtioneuvoston yleisistunto 9.8.2019 11.45
Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 4.7.2019 13.00
Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 4.7.2019 13.00
Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 4.7.2019 13.00
Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 4.7.2019 13.00
Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 4.7.2019 13.00
Ministerityöryhmien asettaminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 4.7.2019 13.00
Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 4.7.2019 13.00