Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä

VNK valtioneuvoston yleisistunto 18.1.2024 13.00

Ministerityöryhmän pääsihteerin vaihdos

VNK valtioneuvoston yleisistunto 18.1.2024 13.00

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2024 13.00

Strategisen tutkimuksen teema-alueet vuodelle 2024

VNK valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2023 13.00

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 21.12.2023 13.00

Muutokset ministerityöryhmien sihteeristöissä

VNK valtioneuvoston yleisistunto 21.12.2023 13.00

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 21.12.2023 13.00

Valtiosihteerin virkavala

VNK valtioneuvoston yleisistunto 21.12.2023 13.00

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

VNK valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2023 13.00