Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 6.10.2022 13.20

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission uudet komissaarit

VNK valtioneuvoston yleisistunto 6.10.2022 13.20

Strategisen tutkimuksen teema-alue ja painopiste vuodelle 2023

VNK valtioneuvoston yleisistunto 6.10.2022 13.20

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 6.10.2022 13.20

Muutos ministerityöryhmän pääsihteeristössä

VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.9.2022 13.00

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2022 13.00

Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

VNK valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2022 13.00

Muutoksia ministerityöryhmien kokoonpanoissa

VNK valtioneuvoston yleisistunto 18.8.2022 13.00

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 4.8.2022 8.00

Valtiosihteerin virkavakuutus

VNK valtioneuvoston yleisistunto 4.8.2022 8.00

Ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä

VNK valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 9.40