Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
VNK valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus poikkeusolot 5.3.2021 12.00
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86 ja 88 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
VNK valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus poikkeusolot 5.3.2021 12.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 4.3.2021 13.00
Poikkeusolojen toteaminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot SARS-CoV-2-virus 1.3.2021 12.30
Ministerityöryhmän pääsihteerin vaihdos
VNK valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2021 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 11.2.2021 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 28.1.2021 13.00
Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta
VNK valtioneuvoston yleisistunto 28.1.2021 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 21.1.2021 13.00