Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 2.6.2022 13.00

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission kokoonpanon muutos

VNK valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2022 13.00

Hallituksen vuosikertomus

VNK valtioneuvoston yleisistunto 5.5.2022 13.00

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 5.5.2022 13.00

Ministeri Honkosen virkavala ja tuomarinvakuutus

VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.4.2022 11.15

Ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä

VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.4.2022 11.15

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.4.2022 11.15

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.4.2022 11.15

Ministerityöryhmien kokoonpanot

VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.4.2022 11.15

Muutos EU-ministerivaliokunnan kokoonpanossa

VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.4.2022 11.15

Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.4.2022 11.15