Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettava vapaa

VNK valtioneuvoston yleisistunto 10.8.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslian rakennusneuvoksen viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 10.8.2023 13.00

Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettava vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 3.8.2023 13.00

Ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä

VNK valtioneuvoston yleisistunto 14.7.2023 8.40

Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

VNK valtioneuvoston yleisistunto 14.7.2023 8.40

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 14.7.2023 8.40

Ministerityöryhmien asettaminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 14.7.2023 8.40

Ministeri Rydmanin virkavala ja tuomarinvakuutus

VNK valtioneuvoston yleisistunto 6.7.2023 13.40

Ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä

VNK valtioneuvoston yleisistunto 6.7.2023 13.40

Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

VNK valtioneuvoston yleisistunto 6.7.2023 13.40

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 6.7.2023 13.00