Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Arvonimien myöntäminen

VNK tasavallan presidentin esittely 18.6.2021 11.00

Talousneuvoston kokoonpanon muuttaminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 13.00

Valtioneuvoston periaatepäätös Arktisen politiikan strategiasta

VNK valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 13.00

Muutos ministerityöryhmän pääsihteeristössä

VNK valtioneuvoston yleisistunto 10.6.2021 13.00

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 10.6.2021 13.00

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 3.6.2021 13.00

Ministeri Kurvisen virkavala ja tuomarinvakuutus

VNK valtioneuvoston yleisistunto 27.5.2021 10.40

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 27.5.2021 10.40

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 27.5.2021 10.40

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 27.5.2021 10.40

Ministerityöryhmien kokoonpanot

VNK valtioneuvoston yleisistunto 27.5.2021 10.40