Valtioneuvoston selonteko VNK/2017/8

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.2.2017 10.30

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta

VNS 1/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Juha Sipilä
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia
Globaali kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030 hyväksyttiin syyskuussa 2015 YK:ssa valtionpäämiestasolla. Ensimmäistä kertaa maailmanhistoriassa kaikilla mailla on yhteinen ohjelma, joka sisältää konkreettisia tavoitteita kestävän kehityksen toteuttamiseksi. Agenda2030:n tavoitteena on kääntää globaali kehitys uralle, jossa ihmisten hyvinvointi ja ihmisoikeudet, talouden vauraus ja yhteiskuntien vakaus turvataan ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja poistetaan äärimmäinen köyhyys maailmasta. Agenda2030 koostuu yhteisistä periaatteista, 17 tavoitteesta ja niitä tarkentavista 169 alatavoitteesta, toimeenpanon keinoista sekä yhteisestä toimeenpanon seuranta- ja arviointijärjestelmästä. Agenda2030:n tavoitteet ovat globaaleja ja koskevat yhtäläisesti kaikkia maailman maita. Päävastuu toimeenpanosta ja tavoitteiden saavuttamisesta on hallituksella, mutta onnistuminen toimeenpanossa edellyttää yhteiskunnan kaikkien toimijoiden osallistumista ja panosta. Suomi on sitoutunut vuoteen 2030 mennessä edistämään Agenda2030:a kokonaisuudessaan. Perustan Agenda2030:n kansalliselle toimeenpanolle muodostaa olemassa oleva politiikka- ja lainsäädäntökehikko sekä Suomea sitovien kansainvälisten ja kansallisten sopimusten ja strategioiden toimeenpano. Tämä selonteko kertoo hallituksen lähestymistavan globaaliohjelman toimeenpanoon. Hallitus nostaa toimeenpanon kärjiksi kaksi painopistealuetta sekä kolme läpileikkaavaa politiikkaperiaatetta. Selonteko sisältää myös seuranta- ja arviointijärjestelmän kuvauksen. Selonteossa esitetyn toimeenpanosuunnitelman keskeisenä lähtökohtana on, että Suomen kestävän kehityksen toimikunnan keväällä 2016 päivittämä Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus - Suomi jonka haluamme 2050 - on Suomen kansallinen tulkinta globaalista kestävän kehityksen toimintaohjelmasta.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen