Sopimuksen hyväksyminen

« Tasavallan presidentin esittely 2.3.2018 11.00

Valtioneuvoston kanslia

Pietarissa sijaitsevien tilojen myynnistä Suomen tasavallan hallitukselle Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen hyväksyminen

Ministeri
Juha Sipilä

Esittelijä
Paula Lehtomäki, Valtiosihteeri p.+35 829516001

Asia
Sopimus Pietarissa sijaitsevan Suomi-talon tilojen myynnistä Suomen tasavallan hallitukselle allekirjoitettiin Moskovassa 4.7.2017. Kaupan kokonaishinta on 508 100 000 ruplaa, mikä on arvioitu markkina-arvon mukaiseksi hinnaksi. Helmikuun 2018 lopun kurssin mukaan kauppahinta on noin 7 400 000 euroa. Suomalainen osapuoli on sitoutunut maksamaan kauppahinnan suorittamisen yhteydessä Suomen Pietarin instituutin jäljellä olevan vuokravelan Venäjän valtiolle. Sopimuksen mukaan suomalainen osapuoli on velvollinen noudattamaan kulttuuriperintökohteiden säilyttämistä, käyttöä ja suojelua koskevan lainsäädännön mukaisia velvoitteita.

Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy Pietarissa sijaitsevien tilojen myynnistä Suomen tasavallan hallitukselle Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen