Hallituksen kirjelmä

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.6.2018 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Hallituksen kirjelmä eduskunnalle hallituksen esityksen (70/2018 vp) peruuttamisesta

ED 3/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Juha Sipilä

Esittelijä
Sanna Helopuro, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160170

Asia
Hallitus peruuttaa eduskunnalle 31 päivänä toukokuuta 2018 annetun hallituksen esityksen laiksi valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta (HE 70/2016 vp). Valtioneuvostosta annettuun lakiin ehdotettiin lisättäväksi uusi säännös ministerin juhlallisesta valasta ja vakuutuksesta. Lisäksi esitettiin lisättäväksi säännös valan ja vakuutuksen kaavoista. Ehdotettu laki oli tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2018. Hallituksen esityksen säännöksessä oli kirjoitusvirheeseen rinnastettava selvä virhe. Esityksen perusteluista tämä ilmeni selvästi. Esittelijä ilmoitti virheestä eduskunnalle ja korjasi virheen. Eduskunnan puhemiesneuvosto katsoi 6.6.2018 pidetyssä kokouksessaan, ettei hallituksen esitystä tule viedä lähetekeskusteluun valtioneuvoston 31.5.2018 pidetyn yleisistunnon jälkeen tehtyjen korjausten mukaisessa muodossa.

Esitys
Valtioneuvosto päättää peruuttaa 31.5.2018 antamansa hallituksen esityksen 70/2018 vp

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen