Vuokrasopimus

« Raha-asiainvaliokunta 6.9.2018 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Merikasarmin peruskorjaus- ja perusparannushankkeen toteuttaminen ja vuokraaminen.

Ministeri
Juha Sipilä

Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300

Asia
Merikasarmissa on tarkoitus käynnistää peruskorjaus- ja perusparannushanke. Kiinteistön käyttötarkoitus pidetään nykyisellään mahdollistaen kuitenkin nykyaikaiset työskentelytavat. Arvion mukaan kiinteistö olisi kokonaisuutena otettavissa uudelleen käyttöön 1.8.2021. Ehdotetaan, että valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puoltaisi sitä, että valtioneuvoston kanslia vuokraa kokonaisvuokrasopimuksella ko. kiinteistön Senaatti-kiinteistöiltä muistiossa todetuilla ehdoilla. Mikäli investointihankkeesta aiheutuu ennalta arvaamattomia lisämenoja, jotka vaikuttavat valtioneuvoston kanslian vuokramenoja lisäävästi, niistä päätetään erikseen.

Esitys
Puolletaan

Vaikutukset
Rakennusinvestoinneista vastaa Senaatti-kiinteistöt eduskunnan vahvistaman Senaatti-kiinteistöjen investointikehyksen puitteissa. Senaatti-kiinteistöjen hallitus päätti 27.8.2018 Merikasarmin perusparannusinvestoinnista ehdolla, että valtioneuvoston kanslia tekee päätöksen vuokraamisesta saatuaan raha-asianvaliokunnan puoltavan lausunnon. Tilojen vuokrakustannukset ovat 1.8.2021 alkaen 6,970 milj. euroa/v. (vuokrakustannusten muutos n. 3,829 milj. euroa/v). Turvajärjestelmistä aiheutuvat investointimenot on huomioitu uuden sopimuksen mukaisessa vuokrassa. Merikasarmin peruskorjaus mahdollistaa ulkoministeriön Helsingin toimintojen keskittämisen peruskorjattaviin tiloihin, mikä mahdollistaa luopumisen osasta nykyisin käytössä olevia toimitiloja. Investoinnit kalusteisiin, kokoustekniikkaan, turvajärjestelmiin ja muuttoihin ovat 7,650 milj. euroa. Vuokrameno katetaan kehyksiin varatulla määrärahalla pois lukien kaluste- ja turvalaitekustannukset, joiden osalta valtioneuvoston kanslia valmistelee määräesityksen talousarvio- ja kehysmenettelyssä (julkisen talouden suunnitelma 2020-2023, talousarvioesitys 2020). Kalustehankintojen arvioidaan aiheuttavan 5 milj. euron kustannuksen. Turvalaitteiden osalta vastaava kustannus on 1 milj. euroa. Kalusteiden ja turvalaitteiden hankintamalli arvioidaan erikseen. Kehyksiin jo varatulla rahoituksella katetaan vuokramenon lisäksi antiikkikalusteiden kunnostuksen kustannukset, kokoustekniikka sekä muutot. Ennalta arvaamattomat investointihankkeen lisämenot, jotka vaikuttavat vuokraan vuokramenoja lisäävästi, arvioidaan ja niistä päätetään erikseen ennen kuin niihin sitoudutaan.

Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta