Valtioneuvoston kirjelmä

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä Eurojustin ja Georgian välisestä yhteistyösopimuksesta

U 99/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner

Esittelijä
Miia Ljungqvist, Neuvotteleva virkamies p.029 5150171

Asia
Eurojustin ja Georgian välisen yhteistyösopimuksen tarkoituksena on edistää yhteistyötä Georgian viranomaisten ja Eurojustin välillä vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa. Sopimus sisältää määräyksiä työtavoista ja erityisesti osapuolten välisestä tietojenvaihdosta ja sen edellytyksistä.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset
Sopimuksella ei olisi vaikutusta kansalliseen lainsäädäntöön. Sopimus voi edistää sellaisten rikosasioiden käsittelemistä, joilla on liittymäkohtia EU-valtioiden ja Georgian välillä.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen