Valtioneuvoston esittelijäksi määrääminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslian virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Ministeri
Juha Sipilä

Esittelijä
Maaret Suomi, Lainsäädäntöneuvos p.029 5160030

Asia
Valtioneuvoston kanslian valtioneuvoston hallintoyksikkö- nimisen osaston erityisasiantuntija Kreetta Simola työskentelee talousyksikössä ja valmistelee muun muassa valtionneuvoston yleisistunnossa tehtäviä päätöksiä. Simola on aloittanut valtioneuvoston kanslian palveluksessa 1.10.2018 ja on työskennellyt tätä ennen liikenne- ja viestintäministeriössä viestintäneuvoksena. Hän on suorittanut valtioneuvoston esittelijän kurssin ja hänellä on VNOS:n 34 §:ssä edellytetty korkeakoulututkinto. Häntä voidaan pitää soveltuvana toimimaan valtioneuvoston esittelijänä.

Esitys
Valtioneuvosto määrää erityisasiantuntija Kreetta Simolan valtioneuvoston esittelijäksi

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen