Virkavapauden myöntäminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.1.2019 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Virkavapauden myöntäminen valtioneuvoston kanslian arviointineuvokselle

Ministeri
Juha Sipilä

Esittelijä
Anna Leppäkoski, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295160418

Asia
Valtioneuvoston kanslian arviointineuvos Antti Moisio on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin edelleen palkatonta virkavapautta arviointineuvoksen virasta ajalle 28.5.2019 - 30.6.2020 työskennelläkseen edelleen OECD:n palveluksessa. Antti Moisiolle on myönnetty aiemmin palkatonta virkavapautta OECD:ssä työskentelyä varten valtioneuvoston kanslian päätöksellä ajaksi 28.5.2018 - 27.5.2019.

Esitys
Valtioneuvosto myöntää Antti Moisiolle edelleen palkatonta virkavapautta valtioneuvoston kanslian arviointineuvoksen virasta ajalle 28.5.2019 - 30.6.2020.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen