Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2019/9

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.1.2019 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eroon varautuminen tieliikennesektorilla)

U 103/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Jorma Hörkkö, Hallitusneuvos p.029 5342503
Asia
Euroopan unionin komissio antoi 19 päivänä joulukuuta 2018 ehdotuksen jolla väliaikaisesti varaudutaan Yhdistyneen Kuningaskunnan eroon Euroopan unionista maanteiden tavaraliikenteen harjoittamisessa, jos erosopimusta ei ole.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksessa esitetään kahdenvälisten maanteiden tavarakuljetusten jatkamista väliaikaisesti vuoden 2019 loppuun saakka nykyisin ehdoin Yhdistyneen Kuningaskunnan ja Euroopan unionin jäsenmaiden välillä. Kuljetuksissa noudatettaisiin Euroopan unionin voimassaolevia säännöksiä ja sen voimaantulo edellyttää Yhdistyneiltä Kuningaskunnilta vastavuoroisuutta. Kabotaasia ei sallittaisi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen