Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.2.2019 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Ministeri
Juha Sipilä

Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300

Asia
Nykyinen valtiosihteeri Anna-Kaisa Ikonen on palkattomalla virkavapaalla 4.3.-12.4.2019. Esitetään, että nykyinen Kokoomuksen ministeriryhmän erityisavustaja Anssi Kujala nimitettäisiin valtiosihteeriksi hallitusryhmän (ministerit Orpo, Grahn-Laasonen, Mykkänen, Häkkänen ja Virolainen) ministerien toimialoille Ikosen virkavapauden ajaksi. Toimiala määräytyy avoimen kirjeen ja ministereiden välisen työnjakopäätöksen mukaan. Kujalalla on sellainen hankittu pätevyys sekä tehtävän edellyttämä kokemus, että hän täyttää valtiosihteerin viran kelpoisuusvaatimukset.

Esitys
Valtioneuvosto nimittää ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisavustaja Anssi Kujalan ajalle 4.3.-12.4.2019, kuitenkin enintään valtiosihteeri Ikosen virkavapauden ajaksi taikka ministerien Orpo, Grahn-Laasonen, Mykkänen, Häkkänen ja Virolainen toimikauden ajaksi. Kujala määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministerit Orpo, Grahn-Laasonen, Mykkänen, Häkkänen ja Virolainen on määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin kuuluvia asioita.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. yhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: info@vnk.fi.
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.