Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.3.2019 14.30

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ministeri
Juha Sipilä

Esittelijä
Maaret Suomi, Lainsäädäntöneuvos p.029 5160030

Asia
Valtioneuvoston kansliasta annettua valtioneuvoston asetusta (393/2007) ehdotetaan muutettavaksi siten, että asetuksen 2 §:stä esitetään poistettavaksi Altia Oyj, Baltic Connector Oy, Meritaito Oy sekä Nordic Morning Oy. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen