Valtion avustusten myöntäminen VNK/2019/37

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.5.2019 11.30

Valtioneuvoston kanslia

Valtionavustusten myöntäminen puolueille puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa ajalle 1.5.-31.12.2019 ja avustusten käyttöä ja valvontaa koskevat ehdot

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Kreetta Simola, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295160638
Asia
Valtioneuvosto on 6.2.2019 tekemällään päätöksellä myöntänyt ajalle 1.1. - 30.4.2019 avustuksina puolueille 9 828 942 euroa ja Ahvenanmaan maakunnalle 49 392 euroa valtioneuvoston kanslian pääluokan momentilta 23.20.50 Puoluetoiminnan tukeminen (29 635 000 euroa). Momentin mukaan määrärahaa saa käyttää puoluelain (10/1969) 9 §:n mukaisesti avustuksiin eduskunnassa edustettuina oleville puolueille niiden säännöissä ja yleisohjelmassa määritellyn julkisen toiminnan tukemiseen. Momentilla jäljellä olevasta määrärahasta 19 756 666 euroa ehdotetaan myönnettäväksi ajalle 1.5. - 31.12.2019 seuraavasti: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. (40): 3 951 333 euroa Perussuomalaiset r.p. (39): 3 852 550 euroa Kansallinen Kokoomus r.p. (38): 3 753 767 euroa Suomen Keskusta r.p. (31): 3 062 283 euroa Vihreä Liitto r.p. (20): 1 975 667 euroa Vasemmistoliitto r.p. (16): 1 580 533 euroa Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (9): 889 050 euroa Suomen Kristillisdemokraatit r.p. (5): 493 917 euroa Puolueet yhteensä (198) 19 559 100 euroa Ahvenanmaan maakunnan hallitus: 98 783 euroa Ajalle 1.5.-31.12.2019 myönnettävät avustukset, yhteensä 19 657 883 euroa, maksetaan vuoden 2019 talousarvion momentin 23.20.50 määrärahasta. Momentin määrärahasta jää ehdotetuilla päätöksillä jakamatta vielä 98 783 euroa, mikä laskennallisesti vastaa yhden puolueisiin kuulumattoman kansanedustajan tukea ajalla 1.5.-31.12.2019. Ehdotettujen avustusehtojen mukaan puolueiden tulee käyttää saamastaan avustuksesta 5 prosenttia puolueen piirijärjestöjen toimintaan ja vastaava 5 prosenttia puolueen naisten poliittiseen toimintaan vuoden 2019 aikana. Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle myönnetty avustus tulee käyttää poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää valtionavustukset puolueille puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa ajalle 1.5.-31.12.2019 liitteenä olevien päätösehdotusten mukaisesti (RV)
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen