Ministerivaliokunnat

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.6.2019 14.15

Valtioneuvoston kanslia

Jäsenten määrääminen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ministerivaliokuntaan, EU-ministerivaliokuntaan, raha-asiainvaliokuntaan ja talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan

Ministeri
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia
Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta Puheenjohtajana pääministeri Rinne ja jäseninä ministerit Haavisto, Skinnari, Kaikkonen, Lintilä, Henriksson ja Andersson; ministeri Ohisalo osallistuu asian käsittelyyn silloin, kun käsitellään hänen toimialaansa liittyviä asioita tai pääministerin pyynnöstä. EU-ministerivaliokunta Puheenjohtajana pääministeri Rinne ja jäseninä ministerit Tuppurainen, Haavisto, Skinnari, Henriksson, Lintilä, Leppä, Kulmuni ja Andersson. Valiokunnan kokouksissa asian käsittelyyn voi osallistua myös muu ministeri ja kutsu välitetään jokaiselle ministerille. Raha-asiainvaliokunta Puheenjohtajana pääministeri Rinne ja jäseninä ministerit Lintilä, Paatero, Andersson, Ohisalo, Henriksson ja Kulmuni. Talouspoliittinen ministerivaliokunta Puheenjohtajana pääministeri Rinne ja jäseninä ministerit Lintilä, Paatero, Kulmuni, Harakka, Henriksson, Ohisalo ja Andersson.
Esitys
Valtioneuvosto määrää jäsenet ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ministerivaliokuntaan, EU-ministerivaliokuntaan, raha-asiainvaliokuntaan ja talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen