Valtioneuvoston tiedonanto

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.6.2019 14.15

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 6.6.2019 nimitetyn pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelmasta

VNT 1/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle tiedonannon 6.6.2019 nimitetyn pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelmasta

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen