Eduskunnan kirjelmä

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.6.2019 11.00

Valtioneuvoston kanslia

Eduskunnan kirjelmä pääministeri Antti Rinteen 6.6.2019 nimitetyn hallituksen ohjelmaa koskevan valtioneuvoston tiedonannon johdosta (EK 2/2019 vp - VNT 1/2019 vp)

Ministeri
Antti Rinne

Esittelijä
Arno Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295160175

Asia
Eduskunta on päättänyt, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta

Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelmaa koskevan tiedonannon johdosta pöytäkirjaan

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen