Valtioneuvoston jäsenten työnjako VNK/2019/84

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.8.2019 11.45

Valtioneuvoston kanslia

Työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä

Ministeri
Antti Rinne
Esittelijä
Raimo Luoma, Valtiosihteeri
Esitys
Valtioneuvosto vahvistaa ministereiden työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen