Virkavakuutus

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.7.2019 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtiosihteereiden Valtteri Aaltonen, Terhi Lehtonen ja Johanna Sumuvuori virkavakuutus

Ministeri
Antti Rinne

Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300

Asia
Virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetun asetuksen (1183/1987) 1 §:n 2 kohdan mukaan valtiosihteeri on velvollinen vannomaan virkavalan tai antamaan virkavakuutuksen ryhtyessään hoitamaan virkaansa. Asetuksen 8 §:n 1 kohdan mukaan tämä tapahtuu valtioneuvoston yleisistunnossa. Joka on vannonut virkavalan tai antanut virkavakuutuksen, ei kuitenkaan ole velvollinen uudestaan vannomaan vastaavaa valaa eikä antamaan vastaavaa vakuutusta (13 §).

Esitys
Valtiosihteerit Aaltonen, Lehtonen ja Sumuvuori antavat virkavakuutuksen

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen