Muutos neuvoston kokoonpanossa

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.8.2019 10.00

Valtioneuvoston kanslia

Talousneuvoston kokoonpanon muuttaminen

Ministeri
Antti Rinne

Esittelijä
Maaret Suomi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160030

Asia
Tasavallan presidentti nimitti 9.8.2019 kansanedustaja, filosofian maisteri Hanna Kososen tiede- ja kulttuuriministeriksi. Samalla tasavallan presidentti vapautti Annika Saarikon tiede- ja kulttuuriministerin tehtävistä. Vastaava muutos esitetään tehtäväksi talousneuvoston kokoonpanoon.

Esitys
Valtioneuvosto myöntää eron kansanedustaja, filosofian maisteri Annika Saarikolle talousneuvoston jäsenen tehtävästä ja määrää tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen talousneuvoston jäseneksi

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. muistio