Muutos neuvoston kokoonpanossa VNK/2019/102

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.8.2019 10.00

Valtioneuvoston kanslia

Talousneuvoston kokoonpanon muuttaminen

Ministeri
Antti Rinne
Esittelijä
Maaret Suomi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160030
Asia
Tasavallan presidentti nimitti 9.8.2019 kansanedustaja, filosofian maisteri Hanna Kososen tiede- ja kulttuuriministeriksi. Samalla tasavallan presidentti vapautti Annika Saarikon tiede- ja kulttuuriministerin tehtävistä. Vastaava muutos esitetään tehtäväksi talousneuvoston kokoonpanoon.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää eron kansanedustaja, filosofian maisteri Annika Saarikolle talousneuvoston jäsenen tehtävästä ja määrää tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen talousneuvoston jäseneksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio