Valtioneuvoston kirjelmä OM/2019/100

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.10.2019 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä Eurojustin ja Serbian välisestä yhteistyösopimuksesta

U 9/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Miia Ljungqvist, Neuvotteleva virkamies p.029 5150112
Asia
Eurojustin ja Serbian välisen yhteistyösopimuksen tarkoituksena on edistää yhteistyötä Serbian viranomaisten ja Eurojustin välillä vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa. Sopimus sisältää määräyksiä työtavoista ja erityisesti osapuolten välisestä tietojenvaihdosta ja sen edellytyksistä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Sopimuksella ei olisi vaikutuksia kansalliseen lainsäädäntöön. Sopimus voi edistää sellaisten rikosasioiden käsittelemistä, joilla on liittymäkohtia EU-valtioiden ja Serbian välillä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen