Valtionyhtiön jakautuminen VNK/2019/108

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2019 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtion enemmistöomisteisen Gasum Oy:n jakautuminen

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Minna Pajumaa, Finanssineuvos p.+35 8295160147
Asia
Valtioneuvoston kanslia oikeutetaan 1) valtion puolesta hyväksymään valtion enemmistöomisteisen Gasum Oy:n jakautuminen siten, että perustetaan uusi vastaanottava osakeyhtiö, jonka toiminimeksi ehdotetaan Gasgrid Finland Oy sekä 2) siirtämään jakautumisessa syntyvän Gasgrid Finland Oy:n osakkeiden hallinta valtiovarainministeriöön.
Esitys
Valtioneuvosto oikeuttaa valtioneuvoston kanslian valtion puolesta hyväksymään valtion enemmistöomisteisen Gasum Oy:n jakautumisen siten, että perustetaan uusi vastaanottava osakeyhtiö, jonka toiminimeksi ehdotetaan Gasgrid Finland Oy, sekä siirtämään jakautumisessa syntyvän Gasgrid Finland Oy:n osakkeiden hallinnan valtiovarainministeriöön (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Jakautuminen ja sen voimaansaattaminen eivät edellytä valtiolta taloudellista lisäpanostusta. Jakautuva yhtiö Gasum Oy ja vastaanottava yhtiö Gasgrid Finland Oy vastaavat jakautumisesta aiheutuvista kustannuksista. Jakautuminen toteutetaan osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 17 luvun ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968, muutoksineen) 52c §:n säännöksiä noudattaen siten, että vastaanottavalle yhtiölle siirtyy jakautuvan yhtiön maakaasun siirtoverkkotoiminta varoineen, velkoineen, velvoitteineen, varauksineen ja sopimuksineen (osittaisjakautuminen).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen