Ministerien sidonnaisuudet

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.9.2019 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Kulmuni ja Kaikkonen)

VN 4/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Rinne

Esittelijä
Arno Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295160175

Asia
Valtioneuvoston jäsenten ilmoittamat muutokset perustuslain 63 §:ssä tarkoitettuihin sidonnaisuuksiin.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen