Ministerivaliokunnat

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.1.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Ministerivaliokuntien sihteereitä ja pysyviä asiantuntijoita koskevan päätöksen tarkistaminen

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Arno Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295160175
Asia
Valtioneuvoston yleisistunto teki pääministeri Marinin hallituksen nimittämisen yhteydessä 10.12.2019 päätöksen ministerivaliokuntien sihteereistä ja pysyvistä asiantuntijoista. Päätöksessä on tehtävät osoitettu osin pelkästään virkanimikettä käyttäen, kun asianomaisia henkilöitä ei vielä ollut nimitetty virkoihinsa ja toisaalta esikunnat eivät vielä olleet täysin muotoutuneet. Tätä päätöstä tarkistetaan nyt siten, että todetaan, että EU-ministerivaliokunnan pysyvänä asiantuntijana toimii pääministerin valtiosihteeri Mikko Koskinen ja pääministerin erityisavustaja Matti Niemi. Lisäksi todetaan, että raha-asiainvaliokunnan sihteerin 2. sijaisena sekä talouspoliittisen ministerivaliokunnan sihteerin 1. sijaisena ja pysyvänä asiantuntijana toimii budjettineuvos apulaisbudjettipäällikkönä Annika Klimenko.
Esitys
Valtioneuvosto tarkistaa päätöstään sihteerien ja pysyvien asiantuntijoiden määräämisestä ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ministerivaliokuntaan, EU-ministerivaliokuntaan, raha-asiainvaliokuntaan ja talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen