Valtioneuvoston kirjelmä STM/2020/15

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.2.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (valtuutus ratifioida väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä koskeva ILOn yleissopimus)

U 1/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Hanna-Mari Pekuri, Hallitusneuvos p.029 5163459
Asia
Komissio on antanut ehdotuksen (COM(2020) 24 final) neuvoston päätökseksi, jolla valtuutetaan jäsenvaltiot ratifioimaan väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä koskeva Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimus nro 190. Yleissopimus hyväksyttiin ILOn työkonferenssissa kesäkuussa 2019. Valtuutus annetaan, koska yleissopimus kuuluu EU:n ja jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan. Jäsenvaltiot eivät voi ratifioida yleissopimusta ilman valtuutusta, koska se sisältää säännöksiä, jotka kuuluvat EU:n toimivaltaan. EU ei voi ratifioida yleissopimusta, koska ILOn perussäännön mukaan ainoastaan valtiot voivat olla sen osapuolia.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen