Eduskunnan kirjelmä VNK/2020/35

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.3.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston asetuksesta valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (EK 5/2020 vp - M 1/2020 vp)

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia

Eduskunnalle annettiin 17.3.2020 käsiteltäväksi valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta. Perustuslakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (PeVM 2/2020 vp). Eduskunta on päättänyt, että valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 § on kumottava. Muilta osin asetus saa jäädä voimaan. Asetuksen 3 §:ään on tehtävä mietinnössä kuvattu tekninen muutos.

Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän valtioneuvoston asetuksesta valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen