Eduskunnan kirjelmä VNK/2020/60

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2020 11.00

Valtioneuvoston kanslia

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston asetuksesta valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta (EK 23/2020 vp - M 20/2020 vp)

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Sanna Helopuro, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160170
Asia

Eduskunnalle annettiin 6.5.2020 käsiteltäväksi valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta. Perustuslakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (PeVM 17/2020 vp). Eduskunta on päättänyt, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan.

Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän valtioneuvoston asetuksesta valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen