Valtioneuvoston kirjelmä VM/2020/221

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.11.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta covid-19-pandemian johdosta toteutettavien, covid-19-rokotteiden ja covid-19-taudin in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden arvonlisäveroa koskevien tilapäisten toimenpiteiden osalta

U 64/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Marja Niiranen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530238
Asia

Ehdotuksen mukaan jäsenvaltiot voisivat väliaikaisena toimenpiteenä soveltaa nollaverokantaa covid-19-rokotteiden ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden (testipakkaukset) luovutuksiin sekä niihin läheisesti liittyviin palvelujen suorituksiin. Lisäksi jäsenvaltiot voisivat soveltaa tilapäisesti alennettua verokantaa edellä mainittuihin testipakkauksiin ja niihin läheisesti liittyviin palveluihin. Verokohtelun lievennys koskisi sekä kotimaasta että toisesta jäsenvaltiosta tehtyjä hankintoja. Soveltamisalaan kuuluisivat vain komission tai jäsenvaltion hyväksymät rokotteet sekä unionin oikeudessa vahvistettujen lääkinnällisiä laitteita koskevien vaatimusten mukaisia testipakkauksia. Toimenpiteitä voisi soveltaa vuoden 2022 loppuun saakka, mutta olosuhteiden epävarmuuden takia tarvetta pidentää soveltamisaikaa tarkasteltaisiin tarvittaessa uudelleen ennen tuon ajankohdan päättymistä.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotus ei toteutuessaan aiheuta arvonlisäverolain (1501/1993) muuttamista.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen