Viran täyttäminen VNK/2021/1

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.1.2021 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Henrik Haapajärvi, Valtiosihteeri p.+35 829516001
Asia

Valtioneuvosto on aiemmin nimittänyt ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan oikeustieteen maisteri Jari Partasen. Partasen virkasuhde on päättynyt 31.12.2020. Esitetään, että ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan nimitetään valtiotieteiden maisteri Anna-Mari Vimpari 7.1.2021 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministerien Saarikko, Vanhanen, Leppä, Lintilä ja Kaikkonen toimikauden ajaksi. Ministerien toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministerit on määrätty käsittelemään ministeriön toimialaan kuuluvia asioita. Valtiosihteerin toimiala vastaa ministerin toimialaa. Nimityspäätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (valtion virkamieslaki (750/1994) 59 §).

Esitys
Valtioneuvosto nimittää ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan valtiotieteiden maisteri Anna-Mari Vimparin 7.1.2021 lukien, kuitenkin enintään ministerien Saarikko, Vanhanen, Leppä, Lintilä ja Kaikkonen toimikauden ajaksi. Vimpari määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministerit Saarikko, Vanhanen, Leppä, Lintilä ja Kaikkonen on määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin kuuluvia asioita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio *
  2. yhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.