Lautakunnan asettaminen VNK/2021/43

« Tasavallan presidentin esittely 23.4.2021 11.00

Valtioneuvoston kanslia

Arvonimilautakunnan jäsenien nimeäminen

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Henrik Haapajärvi, Valtiosihteeri p.+35 829516001
Asia
Arvonimilautakunnan jäseniksi toimikaudeksi 1.5.2021 - 30.4.2027 nimitettäisiin edelleen toiminnanjohtaja Susanna Huovinen, toimitusjohtaja Jyri Häkämies ja valtiotieteiden maisteri Lauri Kontro.
Esitys
Tasavallan presidentti nimittää arvonimilautakunnan jäseniksi toiminnanjohtaja Susanna Huovisen, toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen ja valtiotieteiden maisteri Lauri Kontron toimikaudeksi 1.5.2021 -30.4.2027
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio