Viran täyttäminen VNK/2021/63

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.5.2021 10.40

Valtioneuvoston kanslia

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia

Ministeri Kurvinen on esittänyt yhteiskuntatieteiden maisteri Tuomo Puumalan nimittämistä valtiosihteerikseen. Ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri on määrätty käsittelemään ministeriön toimialaan kuuluvia asioita. Valtiosihteerin toimiala vastaa ministerin toimialaa.

Esitys
Valtioneuvosto nimittää ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan yhteiskuntatieteiden maisteri Tuomo Puumalan 27.5.2021 alkaen, kuitenkin enintään ministeri Kurvisen toimikauden ajaksi. Puumala määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri Kurvinen on määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin kuuluvia asioita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.