Lainananto valtioenemmistöiselle yhtiölle VNK/2021/100

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.9.2021 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslian oikeuttaminen myöntämään Suomen valtion puolesta Finavia Oyj:lle pääomalainaa

Ministeri
Tytti Tuppurainen
Esittelijä
Minna Pajumaa, Finanssineuvos p.+35 8295160147
Asia
Päätöksellä valtioneuvosto oikeuttaisi valtioneuvoston kanslian Suomen valtion puolesta myöntämään enintään 32,85 miljoonan euron pääomalainan valtion kokonaan omistamalle Finavia Oyj:lle sekä tekemään tarvittavat lainapäätökset ja päättämään luottoehdoista.
Esitys
Valtioneuvosto oikeuttaa valtioneuvoston kanslian Suomen valtion puolesta myöntämään enintään 32,85 miljoonan euron pääomalainan valtion kokonaan omistamalle Finavia Oyj:lle sekä tekemään tarvittavat lainapäätökset ja päättämään luottoehdoista. (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Eduskunta on hyväksynyt valtion vuoden 2021 talousarvion momentille 23.10.88. (Osakehankinnat, siirtomääräraha 3 v) lisäystä 355 700 000 euroa. Lisäys 350 000 000 euroa talousarvioesityksen 5 700 000 euroon nähden aiheutuu Finavia Oyj:n pääomittamisesta yhtiön rahoitusaseman vahvistamiseksi. Pääomalainan myöntämistä varten valtion vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarviossa momentin 23.10.88 käyttötarkoitusta on muutettu siten, että määrärahaa saa käyttää valtioenemmistöisten ja valtion osakkuusyhtiöiden rahoitusaseman turvaamista varten myönnettävänä osakeyhtiölain (624/2006) 12 luvun 1§:ssä tarkoitettuna pääomalainana. Nyt esitettävä enintään 32,85 miljoonan euron pääomalainan myöntäminen toteutettaisiin em. valtion talousarviossa tarkoitukseen osoitettujen määrärahojen puitteissa sekä siinä mainituin ehdoin ja edellytyksin. Pääomalainan maksaminen maksettaisiin mainitulta momentilta, jonka määrärahaa on käyttämättä noin 38,6 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen