Hankkeen asettaminen VNK/2021/102

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.8.2021 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen rahoitusmalli - hankkeen asettaminen

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia

Valtioneuvosto asettaa pääministerin esityksestä määräaikaisen hankkeen, jonka tehtävänä on laatia ehdotus uudeksi rahoitusmalliksi rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen rahoittamisesta vuoden 2024 alusta lukien.

 

Uuden rahoitusmallin laatimisessa tavoitteena on turvata rahapelien tuotolla toimineille edunsaajille ennustettava, vakaa ja edunsaajien autonomian turvaava riittävä rahoitus.

 

Rahoitusmallin laatimisen pohjana on puheenjohtaja Erkki Liikasen työryhmän raportti Suomalainen rahapelijärjestelmä muutoksessa - tulevaisuuden vaihtoehtoja (Valtioneuvoston julkaisuja 2021:12).

 

Rahoitusmalli laaditaan yhteistyössä edunsaajien kanssa.

 

Valmistelussa arvioidaan toimenpiteiden vaikutuksia eri edunsaajille ja valtionavustustoiminnalle sekä EU-oikeudelliset reunaehdot uudistuksen toteuttamiselle.

 

Hankeryhmä:

 

Puheenjohtaja

valtiosihteeri Henrik Haapajärvi

 

Jäsenet

valtiosihteeri Anna-Mari Vimpari

valtiosihteeri Tuomo Puumala

valtiosihteeri Akseli Koskela

valtiosihteeri Mikaela Nylander

valtiosihteeri Saila Ruuth

erityisavustaja Valtteri Aaltonen

 

Hankkeen sihteeristö:

Pääsihteeri osastopäällikkö Seppo Määttä

 

Sihteerit

Sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja valtiovarainministeriö asettavat kukin hankkeeseen asiantuntijavalmistelijan hankkeen sihteeristöön. Parlamentaarinen seurantaryhmä: Hankkeen tueksi valtioneuvoston kanslia asettaa parlamentaarisen seurantaryhmän, jonka jäseniksi kutsutaan kansanedustajat kustakin eduskuntaryhmästä ja pysyviksi asiantuntijoiksi asiantuntijoita edunsaajia edustavista keskeisistä järjestöistä.

Hankkeen toimikausi:

Hankkeen tulee esittää uusi rahoitusmalli perusteluineen 17.12.2021 mennessä.

Esitys
Valtioneuvosto asettaa rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen rahoitusmalli - hankkeen toimikaudeksi 26.8.2021 - 17.12.2021.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen