Valtioneuvoston kirjelmä OM/2021/186

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.1.2022 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle neuvoston direktiivien muuttamisesta (direktiivit unionin kansalaisen äänioikeudesta ja vaalikelpoisuudesta Euroopan parlamentin vaaleissa ja paikallisvaaleissa)

U 74/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Heini Huotarinen, Neuvotteleva virkamies p.029 5150127
Asia
Euroopan komissio julkaisi 25.11.2021 lakiehdotuksia EU:n vaaleja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi (ns. vaalipaketti). Direktiiviehdotuksilla KOM(2021) 732 ja KOM(2021) 733 muutettaisiin neuvoston direktiiviä ns. liikkuvien EU:n kansalaisten äänioikeudesta ja vaalikelpoisuudesta Euroopan parlamentin vaaleissa ja neuvoston direktiiviä ns. liikkuvien EU:n kansalaisten äänioikeudesta ja vaalikelpoisuudesta paikallisvaaleissa.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotukset parantaisivat liikkuvien EU-kansalaisten perusoikeuksien toteutumista. Ehdotuksilla ei odoteta olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen